Skip to content

På SMHI Media utvecklar vi en mängd produkter. Allt från tryck- och publiceringsfärdiga prognoser, prognoser och observationer för webben, till högkvalitativa och lättanvända 3D-animationer. Nedan följer några länkar till dessa produkter.

SMHI Webbväder är en modulariserad produkt och erbjuds som en enkel iFramelösning. SMHIs webbväder baseras på SMHIs prognosdatabas (PMP) och kan även visa kartor med radar- och satellitinformation. Prognoserna sträcker sig 8-10 dygn framåt i tiden för såväl Sverige som globalt. Läs mer om SMHI Webbväder på SMHI.se.

  • SMHIs Väder – Översiktskartor för Sverige. Ortsprognoser för 56,000 order i Norden och ytterligare 3,600 orter runt om i världen.
  • SMHIs Radar för Norden – Radarobservationer för Norden. Radarbilderna uppdateras varje timme. För snabbare uppdateringar var 15 minut se Radar på SMHI.se.
  • SMHIs Satellit för Norden – Satellitbilder för Norden. Bilderna uppdateras varje timme. Se EUMETSAT bilder för Europa och Globalt.
  • SMHIs Prognos för Norden – Prognoskartor för Norden. Välj prognos för Temperatur, Nederbörd, Molnighet, Vind, och Lufttyck.
  • SMHIs Väder för mobiler – Ortsprognoser för Norden och världen presenterade i tabellform anpassat för mobila enheter som telefoner och surfplattor.

SMHI Webbväder erbjuder även SMHIs Väderpuffar, dvs ortsprognoser för en eller flera dagar i form av en vädersymbol, ev med ortsnamn, temperatur och vind. Vi kallar denna presentation för en ‘puff‘. En puff används ofta på en förstasida och länkas till en mer komplett vädersida. En puff kan presenteras som en ‘endagspuff’ med prognos för idag, eller som en ‘flerdagspuff’ med en prognos på upp till 8 dagar.

Layouten på SMHIs webbväder kan ändras med hjälp av CSS-filer. Läs mer som hur SMHI Webbväder kan anpassas i SMHI Web Weather – CSS Styling Guide.