Skip to content

Väderpuff

En väderpuff visar en prognos för en eller flera dagar, för en ort, i form av en vädersymbol, ev med ortsnamn, temperatur och vind. Väderpuffar kan konfigureras för för orter, antalet dagar. Den grafiska profilen kan ändras genom CSS-styling. Puffen länkas till en websida där t.ex. SMHIs Webbväder visar en mer detaljerad prognos med kartor, tabeller och diagram.

Prova att klicka på väderpuffen nedan. Då flyttas du till www.gothe.se/smhi-vader

Väderpuff med CSS-style

Den grafiska profilen ändras för en väderpuff genom en CSS. I puffen nedan så har vi ändrat typsnitt, typstorlek, färg och layout av bild och text.

Flerdygnspuff

En flerdygnspuff visar prognosen för två eller flera dagar för en ort. För varje dygn anges väder, max- och min-temperatur, vindhastighet. För hela perioden anges solens upp och nedgång. Alla dagar visas i en horisontell lista.

Flerdygnspuff med CSS-style

Med en CSS-fil kan layouten på en flerdygnspuff ändras. Alternativa symbolbibliotek kan anges, eller länkas till de symbolbibliotek som SMHI erbjuder.
Genom att ändra höjd och bredd på puffen kan dagarna visas i en horisontell eller vertikal.

eller i ett tabell-format…

Kartpuff

En kartpuff är en liten väderkarta med dygnsprognoser för ett geografiskt område. Även denna puff kan länkas till en websida.