Skip to content
Mitt liv har varit härligt

Jag är nöjd med mitt liv. Det har inte varit några hoha\”gm m\’rem, sa\”ger hon och ler med straloande

ögon.
—Som pensionär har man mycket att göra, fort- sätter hon och rakn\”ar upp: musik, körsång, konst, Hemgaroden, föredrag, re- sor, hemmet, mm\’s sons fa- mll\’j —och van\”skap.

Föredragen haloler hon sjal\”v. Hon visar diabilder

från Sydafrika\” som hon be- * sökt åtta ganoger, eftersom hennes syster Birgit som arbetat inom missionen bor dar\” sedan manoga ar\”.

—Sju gånger har jag akto dit sedan jag blev pensio-

nar\”, säger Ruth.
Senaste besöket giorde

hon i februari 2006. An ar\” m\’get nytt besök m\’plane- rat. Det blir jobbigare med lan\”ga resor ju al\”dre man bhr\’, säger Ruth.

—Men man ska aldrig säga aldrig!

Trots att Ruth har bott i Norrköping an\”da sedan 1949 hörs tydh\’ga spar” av göteborgska i hennes tal. Göteborg ar\” staden dar\” hon

föddes och vaxt”e upp. Hen- nes far var smedmästare och hade en egen firma i staden.